Новини и събития

ПРОТОКОЛ No. 30 от Общо отчетно-изборно събрание на Националния съюз на ключарите в България

Днес 30.09.2023 год. (Събота) от 16.00 ч. в хотел Панорама, кв. Острец, гр. Априлци, се проведе Редовно Общо отчетно-изборно събрание на Националния съюз на ключарите в България. Събранието е свикано в съответствие с чл. 26  от ЗЮЛНЦ и чл. 17 от Устава на съюза. На събранието в 16.00 часа присъстват 17 члена от общ брой на всички членове 33. Съгласно усава на НСКБ, събранието се проведе с наличния кворум , който можеше да взима всякакви решения по Дневния ред.

Общото събрание избра за протоколчик Ваня Гоцева.

Събранието протече при следния

ДНЕВЕН РЕД:

ПРОЧЕТЕТЕ ПОВЕЧЕ ТУК…

ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА 30.09.2023г. 

ЗА СВИКВАНЕ НА РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ НА КЛЮЧАРИТЕ В БЪЛГАРИЯ със седалище и адрес на управление гр. София, община Триадица, жк. Стрелбище бл.97, ЕИК 831281044. По инициатива на Управителният съвет на Националния Съюз на ключарите в България, въз основа на свое решение, взето на заседание, проведено на 11.08.2023, на основание чл.26 от ЗЮЛНЦ, свиква Редовно годишно Общо отчетно-изборно събрание на 30.09.2023 год. (Събота) от 16.00 ч. в хотел Панорама, гр. Априлци, кв. Острец, ул.Отдих 67, при следния дневен ред …

Изтеглете поканата от тук…

Андрей Сапунджиев

председател на Национален съюз на ключарите в България награждава с почетни плакети “30г.НСКБ” началници и сужители на МВР , с които съюза работи през годините

Разгледайте галерията тук…

ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА 09.10.2022г. 

ЗА СВИКВАНЕ НА РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ НА КЛЮЧАРИТЕ В БЪЛГАРИЯ със седалище и адрес на управление гр. София, община Триадица, жк. Стрелбище бл.97, ЕИК 831281044. По инициатива на Управителният съвет на Националния Съюз на ключарите в България, въз основа на свое решение, взето на заседание, проведено на 02.09.2022, на основание чл.26 от ЗЮЛНЦ, свиква Редовно годишно Общо отчетно-изборно събрание на 09.10.2022 год. (Неделя) от 11.00 ч. в Регионална Занаятчийска камара, гр. София, жк. Люлин бл.137 ет.1, при следния дневен ред …

Изтеглете поканата от тук…

ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА 26.06.2021г. 

ЗА СВИКВАНЕ НА РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ НА КЛЮЧАРИТЕ В БЪЛГАРИЯ със седалище и адрес на управление гр. София, община Триадица, жк. Стрелбище бл.97, ЕИК 831281044. По инициатива на Управителният съвет на Националния Съюз на ключарите в България, въз основа на свое решение, взето на заседание, проведено на 20.05.2021, на основание чл.26 от ЗЮЛНЦ, свиква Редовно годишно Общо отчетно-изборно събрание на 20.06.2021 год. (Неделя) от 11.00 ч. в Българската търговско промишлена палата – гр. София, ул. Искър No.9 при следния дневен ред …

Изтеглете поканата от тук…

ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА 20.10.2019г. 

ЗА СВИКВАНЕ НА РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ НА КЛЮЧАРИТЕ В БЪЛГАРИЯ със седалище и адрес на управление гр. София, община Възраждане, ул. Цар Симеон-202, ЕИК 831281044. По инициатива на Управителния съвет на НСКБ, въз основа на свое решение взето на заседание проведено на 17.09.2019, съгласно Чл. 26 (2) и (3) от ЗЮЛНЦ и съгласно Чл. 17, т.1, т.2, т.3 и т.4 от Устава на НСКБ, се свиква редовно годишно общо събрание на членовете на сдружението на 20.10.2019 от 11:00 часа, в сградата ….

Изтеглете поканата от тук…

ALOA 2019 CONVENTION & SECURITY EXPO

August 11 – 17, 2019

Classes August 11 – 15; Security Expo August 16 – 17

South Point Hotel and Casino Las Vegas

Las Vegas, NV

Check back because more information will be added periodically. In 2018 we ran out of rooms at the Host Hotel, so go to the TRAVEL button and reserve your room now!

https://www.aloa.org/convention/convention-aloa.html

СЪБРАНИЕ НА ЕВРОПИЙСКАТА АСОЦИАЦИЯ НА КЛЮЧАРИТЕ, 10-11.05.2019г.

Welcome at ELF convention 2019

We are proud to announce the 2019 ELF Convention, the most important security specialist event all over Europe.

Every year hundreds of locksmiths gather together, to enrich their knowledge in the security industry.
It’s an important event with the participation of all associations member of the European Locksmiths Federation, business representatives of security industry and many professionals from all over the world.
ELF Convention is training courses, exhibition, seminars, workshops, and much more.

The convention will be held on May 10th and 11th in Bologna, the city of Porticos where history and business walk hand in hand.
The venue is the Savoia Hotel Regency, a charmant hotel inspired by the villas of the 18th century with Venetian floors, crystal chandeliers, wide spaces decorated stylishly with precious fabrics, surrounded by lush greenery.

Check back because more information will be added periodically. In 2018 we ran out of rooms at the Host Hotel, so go to the TRAVEL button and reserve your room now!

We hope you’ll take the chance to visit ELF 2019 and get the opportunity to meet with locksmiths and security specialists, develop your business and relationship, launch new products or look at top industries exposing hundreds of technological security solutions.

See you at ELF 2019!

Rocco Fusillo – ERSI President

http://betaeurolockfed.com/news.html

Полезни връзки:

Loading