Награждаване

Андрей Сапунджиев

председател на Национален съюз на ключарите в България награждава с почетни плакети “30г.НСКБ” началници и сужители на МВР , с които съюза работи през годините

Добри Митрев

председател на УС на Българска стопанска камара , Андрей Сапунджиев председател на НСКБ , Ваня Гоцева секретар на НСКБ , Полковник Чавдар Петров председател на УС на Национална асоциация сигурност , Старши комисар Емил Пърмаков зам.директор Главна дирекция национална полиция .

Аспарух Недков

Началник група противодействие на извършването на взломни кражби от жилища и офиси /2000г. – 2009г./

Златка Падинкова

преди главен инспектор , началник сектор престъпления против собствеността към отдел криминална полиция , сега главен инспектор , началник сектор измами към отдел 02 ГДНП

Живко Костурков

преди главен инспектор началник сектор престъпления против собствеността към отдел криминална полиция ГДНП , сега инспектор ДСОБТ – МВР

Николай Ненков

главен инспектор началник сектор престъпления против собственоста – ГДНП

Росен Белишки

инспектор сектор престъпления против собствеността – ГДНП

Николай Пелтеков

началник на 07 сектор престъпления свързани с МПС , отдел противодействие на криминалната престъпност – СДВР

Елена Кръстева – Цветанова 

сектор 06 отдел криминална полиция – СДВР

Николай Нотов

комисар зам. началник отдел криминална полиция – СДВР

Радостин Ангелов

преди началник главен инспектор на 06 сектор ОПКП – СДВР , сега ВПД началник на 07 РУ – СДВР

Иван Райчев

главен инспектор ВПД , началник сектор 06 отдел криминална полиция – СДВР

Loading