За нас

Националният съюз на ключарите в България цели да Ви предпази от възможен погрешен избор.
Такъв можете да направите напълно случайно, като влезете в първото ателие, което видите.
За съжаление, това нерядко може да Ви донесе повече поражение, от колкото ползи, както и да Ви коства много време, нерви и пари.
Поради тази причина Ви препоръчваме да посещавате само сертифицираните ателиета на Националния съюз на ключарите в България!

Всички ателиета, челнове на Националния съюз на ключарите в България са обозначенисъс специален стикер, по който можете да ги разпознаете.

Някои от ателиетата извършват и 24-часова, аварийна ключарска помощ.
При посещение на адрес, пристигналият ключар е длъжен да се легитимира с членска карта.
На нея е поставен отличителния знак на Националния съюз на ключарите в България, снимка на ключаря,
неговия постоянен номер в списъка на членовете на Националния съюз на ключарите в България, както и дата на валидност на самата карта.
След приключване на работата, ключарят трябва да състави протокол за извършените услуги.
Всички ателиета издават фактури за извършената услуга и използваните материали.
Националният съюз на ключарите в България провежда обучения на всички свои членове,
в областта на заключването и всички области в тази сфера.

Членовете на Съюза, които членуват и в Националната Занаятчийска камара притежават „Майсторско Свидетелство“, което трябва да е окачено на видно място в ателитето им.
Във всяко от тях Ви очакват:

  • Коректно и качествено обслужване;
  • Най-добрият сервиз за изработка, поправка или монтаж на всички видове ключове и брави;
  • Подробно консултации за всички новости в сверата на заключването;
  • Професионални съвети, затова как най-сигурно да заключите Вашите автомобил, дом, гараж и офис.

20 години НСКБ

Кратка история на Националния съюз на ключарите в България.

Националният съюз на ключарите в България е сдружение с идеална цел, създадено през 1993 г.
В него членуват професионални ключари от всички краища на страната.
От самото си създаване, Съюзът членува в Българската търговско-промишлена палата, която е утвърден защитник
на интересите на българските работодатели.
През 2001 г. Националният съюз на ключарите в България става член и на
Националната Занаятчийска камара, чийто основен приоритет е възраждането и развитието на занаятите в страната.
До 2003 г. Съюзът е единственият представител на страните от бившия социалистически лагер и член на Европейския съюз на ключарите (ELF), а през 2000 г. беше и домакин на ежегодно провежданите конгреси на (ELF).
Към момента в Европейския съюз на ключарите членуват 21 национални ключарски асоциации, с численост над 2 000 ключари.
Част от членовете на Националния съюз на ключарите в България са членове и на Американския Съюз на ключарите.

Подробна информация за Американския и Европейския съюз на ключарите можете да намерите на официалните им страници – www.aloa.org и www.eurolockfed.com.

Полезни връзки:

Loading