ГАЛЕРИЯ

Андрей Сапунджиев получава почитен плакет и грамота от Асоциацията на МВР

Като гости присъстваха :

Доц. Ангел Кунчев, адвокат Тодор Батков, комисар Тенчо Тенев – съветник на примиера , шеф Иван Манчев, ректора на соф.университет и много други пред, които беше обявено награждаването на съюза на ключарите.

Андрей Сапунджиев говори пред Money.bg

Андрей Сапунджиев беше избран за член на управителния съвет /настоятелството/ на Национална занаятчийска камара с най-много гласове, на общото събрание в Габрово 18.11.2023г.

Иван Влаев – Председател и Андрей Сапунджиев – член нa УС Национална занаятчийска камара

Андрей Сапунджиев говори пред Balkan Fair online

Андрей Сапунджиев беше поканен като делегат на 16-то Общо събрание на Българска стопанска камара – 01.11.2023 г.

Андрей Сапунджиев пред радио Фокус

Юбилейното събрание “30 години съюз на ключарите в България” 30.09.2023г. Априлци

Андрей Сапунджиев връчва почетен плакет на Иван Влаев Председател на Национална занаятчийска камара 30.09.2023г. Габрово

Андрей Сапунджиев връчва почетен плакет на Йордан Велков

Авдрей Сапунджиев връчва почетен плакет на Ваня Гоцева

Андрей Сапунджиев връчва почетен плакет на Велин Йорданов

Красимир Иванов представи новата българска ключалка “Kinglock”

Андрей Сапунджиев на събрание на Национална занаятчийска камара

Награждаване на служители на МВР по случай
30 години Национален Съюз на Ключарите в България

Семинар под надслов “Престъпления против собствеността” – 12.09.2023г.

Андрей Сапунджиев – Председател на НСКБ изнася лекция на семинар на МВР секторите кражби от областните дирекции на МВР в Южна България.

Семинар под надслов “Престъпления против собствеността”- МВР под агидата на Старши Инспектор Николай Ненков – Главна Дирекция Национална Полиция

Андрей Сапунджиев награждава с плакет “30 години Национален съюз на ключарите в България”
Добри Митрев – Председател на УС на Българска стопанска камара

Андрей Сапунджиев награждава с плакет “30 години Национален съюз на ключарите в България”
Виолина Накова – съветник на Председателя на БСК

Виолина Накова, Андрей Сапунджиев, Добри Митрев

Андрей Сапунджиев награждава с плакет “30 години Национален съюз на ключарите в България”
Иван Савов – частна криминалистична лаборатория “Експерт”

Семинар в Арбанаси под наслов “Престъпления против собствеността”

В рамките на сътрудничеството между НСКБ и МВР, Андрей Сапунджиев беше поканен от Главна Дирекция “Национална полиция” като лектор на семинар в Арбанаси под наслов “Престъпления против собствеността”. Като гости присъстваха колегите Евгени Грозев и Игнат Игнатов. Освен техническата част свързана с видовете брави и начините на отключване, запознах полицаите от цяла северта България с нашия Съюз и за пореден път отбелязах 30-годишният ни юбилей .

Старши инспектор Николай Ненков началник сектор кражби към ГДНП,

Андрей Сапунджиев, инспектор Росен Белишки ГДНП

Игнат Игнатов, Андрей Сапунджиев, Евгени Грозев

Андрей Сапунджиев награждава полковник Чавдар Петров – председател на “Национална Aсоциация Сигурност”

Андрей Сапунджиев връчва почитен плакет на Иван Кръстанов – Председател и Мехмед Дикме – член на управителния съвет на “Асоциация на служителите от МВР работели и работещи срещу организираната престъпност”, с които НСКБ има официално споразумение за сътрудничеството.

Коледна сбирка на ключари с новия председател на НСКБ

20 години НСКБ – 2013 г.

T Code Club – 2008 г.

15 години НСКБ – 2008 г.

Курсове – 2007 г.

ELF Копенхаген – 1997 г.

Loading