Коледна сбирка на Ключари с Новия Председател на НСКБ